จดหมายถึงดอกไม้...
ของจักรวาล

ด้วยได้รับคุณค่าและ
ความหมายแห่งเจตนานี้
เรียบร้อยแล้ว

จึงขอน้อมคารวะ

ดีพัค โชปรา
นันท์ วิทยดำรง

ด้วยความขอบคุณ
จากหัวใจ รวมถึง

สุภาพ พิมสาร และ...

ดอกไม้ทุกๆดอกของจักรวาล
ที่มิอาจกล่าวได้จนทั่วถึง ด้วยเช่นกัน
ชื่อผู้ส่ง : สารภี ถามเมื่อ : 13/01/2012
 


ด้วยความยินดี
โชปรา คงภูมิใจ
ส่วนผมก็หัวใจเบ่งบาน
เพราะได้เป็น ..
"ดอกไม้ของจักรวาล"

คำนี้ไพเราะจัง ชอบมากครับ
"ดอกไม้ของจักรวาล"

ชื่อผู้ตอบ : นันท์ วิทยดำรง ตอบเมื่อ : 13/01/2012


คำตอบ  
ชื่อผู้ตอบ  
E-mail  
Security Code