บันทึกความสุข ฉลองปีกระต่าย
สุขมีชนิดเดียว
แต่การยึดติดต่อเหตุแห่งสุขนั้น ทำให้สุขนั้นแตกต่างกันออกไป
รักมีชนิดเดียว
แต่การยึดติดต่อเหตุแห่งรักนั้น ทำให้รักนั้นแตกต่างกันออกไป
สุขเดิมแท้ คือสุขอันไร้เหตุ
ส่วนรักเกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุให้รัก
แต่รักที่แท้ไม่แบ่งแยกหรือเลือกเหตุ

ความสุขอยู่ในเรา
ให้ใจหรือจิตเป็นความสุข
เราจึงเห็นความสุขรอบๆ ตัวเรา
ความงามก็เช่นกัน

การทำในสิ่งที่ตนรัก เป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จ
การรักในทุกๆ สิ่งที่ทำ เป็นสิ่งสำคัญกว่าในการประสบความสำเร็จ
ทำในสิ่งที่ตนรัก แต่เกลียดสิ่งอื่นที่ทำ ย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

. . .

ชื่อผู้ส่ง : นันท์ วิทยดำรง ถามเมื่อ : 04/01/2011
 


คำตอบ  
ชื่อผู้ตอบ  
E-mail  
Security Code