บรรยายธรรม พุทธศานาวัชรยาน
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่สนใจหรืออยากศึกษาเกี่ยวกับพุทธศานาแนววัชรยานค่ะ...

สมเด็จพักชกริมโปเช บรรยายธรรม มกราคม 2554 :

เสาร์ 15 มกราคม
1330-1630 ธรรมบรรยาย เมตตาและกรุณาในพุทธศาสนา และ พิธีอภิเสกมนตรา พระอวโลกิเตศวร ณ สวนโมกกรุงเทพ ข้างสวนรถไฟ
แผนที่ http://littlebang.org/2010/12/31/hhpcr-sat-15th-january-bia/

อาทิตย์ 16 มกราคม
0900-1400 พิธีอภิเสกมนตรา พระไภษัชยคุรุ (พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งยารักษาโรค) ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ตำบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม
แผนที่ http://littlebang.org/2010/12/31/hhpcr-sun-16th-jan-wat-songtam-kalyani/

จันทร์ 17 มกราคม
0930-1300 ธรรมบรรยายและบูชาพระไภษัชยคุรุ ณ ม.มหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1800-2030 ธรรมบรรยาย “หนทางสู่ความสุขใจ” ณ โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์
แผนที่ http://littlebang.org/2010/12/31/hhpcr-mon-17th-jan-tavana-hotel/

อังคาร 18 มกราคม
1800-2030 ธรรมบรรยาย “วิธีขจัดอารมณ์ที่ไม่ปรารถนา” (ภาษาอังกฤษ ไม่มีแปลไทย) ณ โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์
แผนที่ http://littlebang.org/2010/12/31/hhpcr-tue-18th-jan-english-only/

พุทธ 19 มกราคม
1300-1500 ธรรมบรรยาย “การฝึกจิต” ณ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
1900-2100 ธรรมบรรยาย “แก่นแท้แห่งวิถีพระโพธิสัตว์” ณ DMG อาคารอัมรินทร์พลาซ่า
แผนที่ http://littlebang.org/2010/12/31/hhpcr-wed-19th-jan/

พฤหัสบดี 20 มกราคม 1900-2100 ธรรมบรรยาย “ธรรมะจากมหาคุรุแห่งอินเดีย” (ภาษาอังกฤษ ไม่มีแปลไทย) ณ สยามสมาคม แยกอโศก
แผนที่ http://littlebang.org/2010/12/31/hhpcr-thrs-20th-jan-siam-society/

ศุกร์ 21 มกราคม
1200-1400 ธรรมบรรยาย “โพธิจิต – หนทางสู่การตรัสรู้” ณ อาคาร CP สีลม
แผนที่ http://littlebang.org/2010/12/31/hhpcr-fri-21-jan-cp-tower/

เสาร์ 22 – อาทิตย์ 23 มกราคม
ปฏิบัติสมาธิกับท่านริมโปเช เต็มสองวัน ณ ศาลาแดงเพลส ซอย 2 ศาลาแดง หลังโรงแรมดุสิตธานี ถ.สีลม กรุงเทพฯ (ต้องค้างคืนและลงทะเบียนล่วงหน้า) ติดต่อคุณราม 0819855564

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามที่ www.mongkol.org

ดูรายละเอียดและแผนที่เพิ่มเติมได้ที่:
http://littlebang.org/2010/12/30/phakchok-rinpoche-bkk-schedule/

การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและแปลไทยด้วย (ยกเว้นบางรายการที่กล่าวไว้โดยเฉพาะ)

บทความย่อของธรรมบรรยาย :

"ความเมตตาและความกรุณาในพระพุทธศาสนา"
พระอวโลกิเตศวรเป็นองค์รวมแห่งความเมตตาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ความเมตตาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์มีความสุขและเข้าถึงเหตุแห่งสุข ความกรุณาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงพ้นจากทุกข์และเหตุแห่งความทุกข์ ความเมตตาและความกรุณาเป็นธรรมะหนึ่งในสี่ข้อของพรหมวิหารสี่อันได้แก่เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ชาวทิเบตเรียกพระอวโลกิเตศวรว่า “เชนเรซี” ส่วนชาวจีนเรียกว่า “กวนอิม” พุทธศาสนาตันตระยานและองค์คุรุริมโปเชได้กล่าวไว้ว่า ขอเพียงแต่เอ่ยพระนามของพระอวโลกิเตศวรและระลึกถึงพระองค์ไม่ว่าจะโดยวิธีใด เพียงแต่ภาวนามนตราและปฏิบัติถึงพระองค์ เวไนยสัตว์ในหกภูมิอันได้แก่ นรกภูมิ เปรตภูมิ เดรัจฉานภูมิ มนุษยภูมิ อสุรภูมิ และเทวภูมิ ก็จะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ของสังสารวัฏแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย

"พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า"
การปฏิบัติบูชาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแห่งการรักษา เป็นวิธีหนึ่งที่ทรงพลังมากในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งสำหรับตนและผู้อื่น ทั้งยังช่วยบำบัดไข้ใจต่างๆเช่น ความผูกพัน ความเกลียดและอวิชชาได้ด้วย การทำสมาธิภาวนาถึงพระองค์จะช่วยลดความทุกข์และความไม่สบายกายไม่สบายใจ มนต์ของพระองค์ก็มีอานุภาพมากสำหรับรักษาโรคภัยและชำระบาปกรรม เชื่อกันว่าแม้ฟังเสียงสวดมนต์เพียงครั้งเดียว ก็ทำให้เราไม่ไปเกิดในสามภพภูมิที่ต่ำกว่า ดังนั้น การได้ปฏิบัติบูชาถึงองค์พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าจึงให้อานิสงส์ใหญ่หลวง

"หนทางแห่งความสุขใจ"
โลกทุกวันนี้วุ่นวายมากขึ้นทุกทีด้วยความทุกข์ที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติหรือภัยคุกคามที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง การบรรยายครั้งนี้มุ่งสอนให้เราพัฒนาตนและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นด้วยการทำความเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งให้ดียิ่งขึ้น ท่านริมโปเชจะบรรยายถึงธรรมะที่เกี่ยวกับการฝึกจิตและควบคุมอารมณ์ที่ไม่ปรารถนา รวมทั้งวิธีการนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างสุขสงบมากขึ้นไม่ว่าโลกจะวุ่นวายเพียงใดก็ตาม

"วิธีขจัดอารมณ์ที่ไม่ปรารถนา"
พระพุทธเจ้าได้จัดอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาไว้ห้าประการคือ ความโลภ ความโกรธ อวิชชา ความหยิ่งยะโส และความอิจฉาริษยา ริมโปเชจะบรรยายถึงวิธีการเฝ้ามองอารมณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในใจเรา และวิธีกำจัด การเฝ้ามองอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาให้เป็น เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทุกระดับ เมื่อสามารถลดทอนอารมณ์เหล่านี้ลงได้ ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีความก้าวหน้า

"แก่นแท้แห่งวิถีพระโพธิสัตว์"
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อน แนวการปฏิบัติแห่งพระโพธิสัตว์ก็คือจะต้องสะสมบารมีทั้งหกได้ครบสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญญาบารมี ซึ่งมีฐานจากโพธิจิต
วิถีแห่งพระโพธิสัตว์รวมถึงความสามารถในการแผ่อานิสงส์ช่วยเหลือสรรพสัตว์โดยไม่ลังเลหรือกลัวแม้แต่น้อย ในการบรรยายครั้งนี้ ท่านริมโปเชจะได้อธิบายถึงอานิสงส์ของการปฏิบัติในวิถีแห่งพระโพธิสัตว์ และคุณลักษณะที่สำคัญๆ ของพระโพธิสัตว์

"โพธิจิต – หนทางสู่การตรัสรู้"
คุณลักษณะพื้นฐานของโพธิจิตมีอยู่ห้าประการด้วยกันคือ ความกระจ่างใส ความสงบ ความแน่วแน่ ปัญญา และเมตตา โพธิจิตเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งจะช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ท่านริมโปเชจะบรรยายว่าโพธิจิตคืออะไร เราจะพัฒนาโพธิจิตในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร

"ธรรมะจากมหาคุรุแห่งอินเดีย"
การบรรยายนี้จะกล่าวถึงข้อธรรมะที่รวบรวมไว้ในคัมภีร์ที่สูงค่ายิ่งจากเตงจูร์หรือพระวินัยที่แต่งขึ้นโดยมหาคุรุหลายท่านของอินเดีย เช่น วิมาลามิตรา กมลาศีล และสิงหภัทรา เนื้อหาในคัมภีร์จะกล่าวถึง ทัศนะ การภาวนา การปฏิบัติ และผล อย่างแม่นตรงและกระจ่าง รวมถึงพุทธวจนะจากพระสูตรซึ่งท่านริมโปเชจะยกมาบรรยาย ธรรมะจากมหาคุรุแห่งอินเดียนี้มีประโยชน์มากในการพัฒนาการปฏิบัติภาวนา

"การฝึกจิต"
การฝึกจิตเป็นแก่นแท้ของพุทธธรรมและเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทุกระดับในศาสนาพุทธควรปฏิบัติอยู่เสมอ เนื้อหาหลักของการบรรยายนี้ก็ได้แก่ ความสำคัญของการฝึกจิต และวิธีที่ถูกต้องในการฝึกจิต รวมไปถึงพุทธวจนะจากธรรมบทซึ่งกล่าวไว้ว่าชัดเจนว่า “การฝึกจิตนั่นแหละ คือพุทธธรรม”

ชื่อผู้ส่ง : นพรัตน์ ถามเมื่อ : 03/01/2011
 


ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตอบ : นันท์ วิทยดำรง ตอบเมื่อ : 03/01/2011
ท่านที่สนใจหรืออยากศึกษาคำสอนพุทธศาสนาแนววัชรยานเพิ่มเติม มีเวปไซท์หนึ่งที่อยากแนะนำคือ เวปของสวนธรรมะโพธิญาณ (http://www.dmbodhiyan.com) ซึ่งท่านพระอาจารย์ ชยธัมโม ภิกขุ ได้เมตตาแปลคำสอนของแนววัชรยานไว้หลายเล่มและให้downloadได้ หรือจะติดต่อขอหนังสือเล่มก็ได้ค่ะ(ถ้าสนใจศึกษาจริง)

ช่วง28-30 มค.ที่ผ่านมาพระอาจารย์ฯมาบรรยายธรรมและสนทนาธรรมที่กรุงเทพฯ ได้มีโอกาสไปฟัง ท่านอธิบายและตอบข้อซักถามทั้งแนวของเถรวาท มหายาน และวัชรยานอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง นับเป็นแนวทางสายปัญญาที่กว้างไกลและลึกซึ้งมากๆค่ะ

ชื่อผู้ตอบ : นพรัตน์ ตอบเมื่อ : 31/01/2011


คำตอบ  
ชื่อผู้ตอบ  
E-mail  
Security Code