สมาธิขจัดทุกข์.....ส่งความสุขในโลกพันภัย
ฝึกฝนทที่จะอยู่ในความสงบเงียบ....และทำสมาธิ
ไม่มีสิ่งใดที่จะบรรเทาความเคร่งเครียด ความวิตกกังวล
และความรู้สึกทุกรูปแบบที่มีระดับพลังงานต่ำ ได้ดีเท่าการอยู่ใน
สถานที่เงียบสงบ..........และการทำสมาธิ!

คุณจะติดต่อกับต้นกำเนิดของคุณได้อย่างมีสติ
และทำให้การเชื่อมต่อของคุณกับเจตนารมณ์ สะอาดหมดจด
สละช่วงเวลาหนึ่งในทุกๆวัน เพื่อพิจารณาตัวคุณอย่างเงียบๆ
และฝึกทำสมาธิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวอธีการที่จะทำให้
ความตึงเครียดของคุณลดน้อยลง


เวย์น ไดเออร์

ชื่อผู้ส่ง : แฟนพันธ์แท้ ถามเมื่อ : 31/12/2010
 


การฝึกที่จะอยู่ในความเงียบ กระบวนการทางความคิดจะมี
ระเบียบมากขึ้น การพึ่งพาตารางเวลาและรายการที่ต้องทำลดน้อยลง
ทำให้เกิดความเข้าใจลำดับความสำคัญตามธรรมชาติ
และระเบียบของสิ่งต่างๆมากขึ้น เชื้อเชิญระเบียบตามธรรมชาติ
เข้ามาสู่ชีวิต และส่งผลให้ความพยายามและการควบคุมต่างๆในชีวิตลดลง

การฝึกอยู่ในความเงียบ ยังเพิ่มความสามารถของคุณในการทำ
สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละวันได้มากขึ้น
ความเงียบจะส่งผลให้สมองทั้ง 2 ซีกทำงานอย่างสมดุล
จุดเริ่มต้นของสิ่งนี้เองทำให้การรับรู้กว้างขึ้น และนำเอาศักยภาพ
ของเรามาใช้อย่างเต็มที่ ในสภาพผ่อนคลายเช่นนั้น คือที่อยู่ของ
ปัญญามากมายในตัวเรา

ยิ่งเราเข้าไปในสภาวะแบบนี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการง่ายที่สมอง
ของเราจะสร้างสภาวะแบบนี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง
เป็นเหตุผลว่ายิ่งฝึกไปเรื่อยๆ มันก็จะยิ่งง่ายขึ้น และผลของมันจึง
สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การพบกับความสงบและความเงียบนั้น ไม่จำเป็นต้องอาศัย
การกระทำที่สมบูรณ์แบบ ไม่นานคุณก็จะพบว่าจิตใจและ
ร่างกายปรับตัวให้พร้อมกับความเงียบได้ดีขึ้นเองลอล่า เบอร์แมนฟอร์ตแกง


ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 31/12/2010
หนทางหนึ่งที่จะเข้าถึงสภาวะแห่งการสรรค์สร้างสรรพสิ่ง
นั่นก็คือ

การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการมีความเงียบที่แท้จริง

การทำสมาธิ!!!

และการหยุดที่จะตัดสินสิ่งใดๆ..........เป็นประจำทุกวัน
การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณ
เข้าถึงพลังแห่งการสรรค์สร้างที่ไร้ขีดจำกัด ความเป็นอิสระ
และความสุขที่แท้จริง


ดีพัค โชปรา

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 05/01/2011
การปฏิบัติธรรมคือ การคืนตัวเราเข้าหาชั่วขณะในเวลานั้นๆ
เพื่อให้เราได้สัมผัสกับดอกไม้ ท้องฟ้าสีคราม เด็กที่น่ารัก
และสัญญาณไฟแดง

ติช นัท ฮันท์
(ปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุด)

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 05/01/2011
ถ้าคุณมีวิธีอันเฉพาะเจาะจงที่ฝึกฝนจนคุ้นชินเพื่อการเข้าสู่
สภาวะจิตที่สงบเป็นสมาธิอยู่แล้ว ก็จงใช้วิธีนั้น


เชคติ กาแวน

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 05/01/2011
จิตเงียบคือจิตที่หยุด
หยุดนิ่งกระแสแห่งความคิดที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิต
จะคิดต่อเมื่อมันจำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่การงาน
แก่ส่วนรวม แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง นั่นเป็นสัมมาทิฤฐิ

ถ้าเราพัฒนาจิตให้สามารถสร้างจิตเงียบได้
จิตนี้จะมีความว่างจนได้ยินเสียงของธรรมชาติ
มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อข้างนอกหยุดพูด หยุดคุย

........ใช้เวลามองข้างใน.......
ดูตัวเอง หยุดพูด หยุดคุย

......... หยุดปรับทุกข์!!!...........


รัญจวน อินทรกำแหง
(หยุดคิดให้จิตเงียบ)


ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 06/01/2011
เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา ..............ทุกข์!
เป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้น
ถ้า....รู้!....ตามที่เป็นจริงของมัน
สิ่งเหล่านี้
ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้
ทุกข์เพราะ.......ไม่รู้!...........
ขอให้เพียงกำหนดรู้เท่านั้น
รู้ รู้ รู้
เท่านั้น
รู้นิ่ง รู้สงบ รู้ปล่อย รู้วาง
เราจะพบแต่

สุข สุข สุข...............ได้ในทุกสถานการณ์!


พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 06/01/2011
ความสงบ คือ ที่ว่างภายใน
หรือ ความรู้สึกรู้
คุณก็คือความรู้สึกรู้ ที่ปลอมแปลงมาในรูปแบบของบุคคล

ภาระเร่งด่วนของมนุษย์ คือ การอยู่เหนือความคิด
มีหลายสิ่งในชีวิตคุณที่สำคัญ แต่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่สำคัญที่สุด
สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือ การรู้สึกตัว
(หมายถึงการรู้ว่าคุณเป็นใคร เหนือจากเปลือกของตน เ
หนือจากชื่อของคุณ รูปกายของคุณ อคีตของคุณ เรื่องราวของคุณ)


เอ๊คฮาร์ท โทลเลอ

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 07/01/2011
ถ้าคุณปราถนาการชี้นำโดยตรง
จงใช้วิธีการนั่งสงบจิต


Sanaya Roman
ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 11/01/2011
จงมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ของพระเจ้า แล้วเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นดังพร
ได้เวลาแล้วที่เธอจะกลับสู่พื้นทีของพระเจ้ามากกว่าที่เคย
มันจะนำความสงบสุขยิ่งใหญ่สู่จิตใจเธอ
จากจิตใจที่สงบนั้น ความคิดดีดีจะพรั่งพรู
ความคิดซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่หลวงที่สุดที่เธอคิดว่าเธอกำลังเผชิญอยู่


สนทนากับพระเจ้า1

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 12/01/2011
กระบวนการทำสมาธิจะช่วยเรื่อง
เวลาที่เราต้องการลดความต้านทาน
เวลาต้องการวิธีที่ง่ายขึ้นในการส่งเสริมการสั่นสะเทือน ในทันที
เวลาที่อยากรู้สึกถึงการตระหนึกได้ถึง"ตัวตนภายใน"

อับราฮัม ฮิกส์

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 13/01/2011
จุดประสงค์ของการ"ฝึกสมาธิ" ก็เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน"
และนอกเหนือจากนั้นฝึกเพื่อ........"ญาณทัสสนะ"

"ญาณทัสสนะ" คำนี้แปลตามตัวอักษรว่า
"การรู้การเห็น"

ความสามารถพิเศษต่างๆเช่นแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้ หูทิพย์
ตาทิพย์ กำหนดรู้ใจคนอื่นได้เหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นอรหันต์
เท่านั้นที่จะบรรลุได้ ปุถุชนคนธรรมดานี่แหละที่ฝึกได้ถูกต้อง
สอดคล้อง ก็ย่อมทำได้ความสามารถเหล่านี้ เป็นโลกียฤทธิ์
(ฤทธิ์ของชาวโลก) หากนำไปใช้ไม่ถูกต้องก็เสื่อมได้

ประการที่3 จุดประสงของการทำสมาธิคือ เพื่อ
สติสัมปชัญญะสมบูณร์

ประการที่4 จุดประสงของการทำสมาธิคือ เพื่อทำอาสวะให้สิ้น
ขั้นสูงสุดของระบบการฝึกนี้คือ สามารถทำตัวให้แน่นิ่ง ดับสัญญา
(ความจำ) ดับเวทนา(ความรู้สึก)


เสฐียรพงษ์ วรรณปก
(สติ-สมาธิ)

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 15/01/2011
สรุปประโยชน์ของสมาธิ
*ประโชน์ทางด้านอภิญญา
*ประโชน์ทางด้านศาสนา
*ประโชน์ทางด้านบุคลภาพ
*ประโชน์ในชีวิตประจำวัน

*ประโชน์ทางด้านอภิญญานี้ ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง

*ประโชน์ทางด้านศาสนา
แบ่งได้ 2 ระดับ
-จิตหายฟุ้ง สงบมากขึ้น ข่มกิเลสได้ชั่วคราว แต่นี้เ
รียกว่าได้"วิมุต"(หลุดพ้น) ระดับหนึ่งแล้ว
-ระดับเห็นแจ้งไตรลักษณ์ กำจัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิง

*ประโชน์ทางด้านบุคลภาพ
-มีความสงบเยือกเย็นไม่ฉุนเฉียวเกรื้ยวกราด
-มีความสุภาพ นิ่มนวล ท่าทีมีเมตตากรุณา
-กระฉับกระเฉง ไม่เซื่องซึม
-พร้อมเผชิญเหตุการณ์ต่าง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับไว

*ประโชน์ในชีวิตประจำวัน
-จิตใจสบายไม่เครียด มีความสุข ผ่องใส
-หายหวาดกลัว หายกระวนกระวายโดยไม่จำเป็น
-นอนหลับง่าย ไม่ฝันร้าย (สังให้ตื่นในเวลาที่กำหนดได้)
-ว่องไว รู้จักเลือกตัดสินใจเหมาะแก่สถานการณ์
-ความใฝ่สำฤทธิ์สูง
-สติสัมปชัญญะดี รู้เท่าทัน และยับยั้งใจได้ดีเยี่ยม
-ชลอความแก่ อ่อนกว่าวัย
-รักษาโรคบางอย่างได้


ลองฝึกสมาธิ วันละเล็กน้อย ทำบ่อยๆ เป็นกิจวัตร
ไม่ช้าไม่นานเราจะรู้ตัวว่า เรากลายเป็นคนละคน
กับคนเก่า-ปานนั้นเชียว!


เสฐียรพงษ์ วรรณปก
(สติ-สมาธิ)
ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 15/01/2011

ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่ให้ความรู้สึกที่ดี
งั้นกระบวนการที่จะทำให้คุณสงบลง ซึ่งเราขอแนะนำ ก็คงเป็น

การทำสมาธิ!

เนื่องจากเวลาที่ทำให้คุณ ทำจิตใจให้สงบ
คุณจะหยุดความคิด แล้วพอหยุดคิด
การสั่สะเทือนของคุณ ก็จะสูงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ


อับราฮัม ฮิกส์

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 16/01/2011
การสวดมนต์(สมาธิ) เพื่อ สันติ และปัญญา
คนเราจะหายทุกข์โศกโรคภัยได้
และมีทรัพย์ มีลาภได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล้ว
เราจงมาช่วยกันสวดเถิด
ปัญหาเรื่องโรงพยาบาลไม่พอ
ปัญหาเรื่องโจรผู้ร้าย และเรื่องเศรษฐกิจต่างๆ จะได้หมดสิ้นไป


วศิน อินทสระ

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 17/01/2011
ขอเชิญร่วมสร้าง Dhamma Nuclear เป็นภูมิคุ้มกันโลก
จากเหตุการณ์ ความวุ่นวายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจ โรคภัยไข้เจ็บ หวัดใหญ่สายพันธฺใหม่
หรือความแตกแยกของคนในสังคม ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจ และบั่นทอนความสุขที่เคยมีให้ลดน้อยลง
เกิดปัญหารุมเร้า ก่อให้เกิดความท้อถอย เหนื่อยล้า
สภาพจิตตกต่ำ หาทางออกไม่เจอ จนบางครั้งถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มี

ทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยสมาธิ!


พระเทพเจติยาจารย์
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร)

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 19/01/2011
สมาธิเป็นจุดศูนย์กลางของความสำเร็จ
ถ้าไม่มีสมาธิ แม้การศึกษาก็เป็นไปไม่ได้
ไม่มีการศึกษาแล้ว วัฒนธรรมก็เป็นไปไม่ได้

ไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่มีวิปัสสนา
เพราะฉะนั้นต้องมีมาตามลำดับให้ถูกต้องว่า
มีคน มีจิตใจ มีการศึกษา มีวัฒนธรรม และมีวิปัสสนา


พุทธทาสภิขุ

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 20/01/2011
การเริ่มต้นปฏิบัติ สมาธิ-ภาวนา นั้นจะเริ่มโดยวิธีไหนก็ได้
เพราะมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้ว
ที่มีการสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้น
เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน จึงต้องหาวัตถุ สี แสง
และคำสำหรับบริกรรม เพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อน
เมื่อจิตรวมสงบ เครื่องช่วยต่างๆ ก็หลุดไปเอง แล้วก็ถึงรอยเดียวกัน
คือวิมุติเป็นแก่น มีปัญญาเป็นยิ่ง


หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 21/01/2011
สมาธิคือ สงบและมีสติ


ริชชี่
(พีรวัฒน์ อริยทรัพย์กมล)
ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 22/01/2011
การทำสมาธิคือ การบริหารจิตให้มีกำลัง


พระอาจารย์เจนยุทธนา จิรยุทโธ
(หลวงปู่ภูพาน)

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 30/01/2011
สมาธิคือ การตั้งมั่นมีอารมณ์เดียว


หลวงปู่ชา สุภทโท
ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 03/02/2011
การทำสมาธิ เป็นการลดการทำงานของจิต


พระอาจารย์เจนยุทธนา จิรยุทโธ
(หลวงปู่ภูพาน)
ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 11/02/2011
สมาธิ คือ การตั้งมั่นของจิต ไม่วอกแวกไปไหน


ดร.สนอง วรอุไร
ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 11/02/2011
ความสุขของมนุษย์นั้นมีหลายระดับ
แต่ละระดับที่มนุษย์รู้จักหรือสัมผัสนั้นเป็นความสุขที่ต้องอิงสิ่ง
ภายนอกซึ่งเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราว....ทั้งสิ้น!

ศาสนาพุทธเราไม่ค่อยจะพูด(สอน) ถึงความสุข
ส่วนใหญ่จะสอนวิธีพ้นทุกข์
พอทนทุกข์ได้ หารู้ไม่ว่า

จะพบกับความสุขได้...อย่างอัศจรรย์!


หลวงพ่อปราโมช ปราโมทโช

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 14/02/2011


คำตอบ  
ชื่อผู้ตอบ  
E-mail  
Security Code