ร่วมกัน
ชีวิตนั้น เปราะบาง
ไม่จีรัง ชื่อเสียงเงินทอง
ร่วมรับ ภาร-กิจ เรา พี่น้อง
ดินฟ้า ต้องอยู่ยง คือคำเตือน

*ฉิ่งจ้าวเหล่าซื่อ เก๋ยหวอ เต้าเต๋อซิ่นซี*
ผู้มีชีวิต ยังสุข-ภาพแข็งแรงเทียมกัน
อธิษฐานเภทภัยม-ลาย ฟ้าสดใส

มีน้ำหนึ่ง ใจเดียว ไม่ลืมทุกข์ ยามร่มเย็น
กำจัดภัยพิบัติ ไร้ทุกข์ยากลำเค็ญ
มีเต๋าเป็นสรณะ ปลอดภัยรู้แจ้ง
รู้ทฤษ-ฎี คืนสูเต๋าเรารวมใจคนเป็นล้าน
วัฒนธรรมเหลาจื่อ คือนาวา เพียบสุข-ศานต์
นำพามนุษย์ ถึงเรือนชาน วิถีมงคลสวัสดิ์


*ฉิ่งจ้าวเหล่าซื่อ เก๋ยหวอ เต้าเต๋อซิ่นซี*
มีน้ำหนึ่งใจเดียว ก-ตัญญูสร้างกรรมดี
ไร้ บุพ-การี ฤาจะมีเราน้องพี่
ไร้สันติ เธอและ ฉัน อยู่ได้ไฉน
มีน้ำหนึ่ง ใจเดียว ดูแลกันและกัน
เปลี่ยนแปลงผู้อื่นนั้น ควรเปลี่ยนตนเองก่อน

มีใจมุ่งมั่น ถึงบั้นปลาย สุขาว-ดี
ยัง ชีพอยู่กับปัจจุบัน พึงลงมือแต่บัดนี้
อิสระจักมี เมื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

*ฉิ่งจ้าวเหล่าซื่อ เก๋ยหวอ เต้าเต๋อซิ่นซี*
มีใจหนึ่ง พึงผันเป็น พฤติกรรม
ฟ้าสะเทือน(!!!!) ด้วยเรานอบน้อมจริงใจ เป็นประจำ
ประสานการกระทำ เกิดพลังล้ำเลิศ

มีน้ำใจ เป็นหนึ่ง พึงแทนคุณคินฟ้า
เพื่อส่วนรวมดุจดั่ง ตะวัน จัน-ทรา
นำพลังรัก พาสันติสู่ผองชน

*ฉิ่งจ้าวเหล่าซื่อ เก๋ยหวอ เต้าเต๋อซิ่นซี*
มีจิตแห่งดินฟ้า มุ่งมั่น ไม่เป็นอื่น
ยามสุขไม่ลืมตน สร้างสงบให้ยั่งยืน
ประมวลชีวี ยื่น มื่นมอบประชา

เสียงทุกเสียง อธิษ-ฐาน น้ำตาคลอ
เสียงทุกเสียงเรียงต่อก่อรักแท้
เสียงทุกเสียง อธิษ-ฐาน ซึ้งตื้นตัน กังวาลแน่
เสียงทุกเสียงบันดาลแด่ลู่ทางสันติ

มาเถิด มาเพื่อน เอ๋ยอย่านิ่งเฉยยื่นมือมา
มาใจสาน ใจร่วมมือ ทำงาน
รวมหนึ่งเดียว เกี่ยวใจฟ้า แลคนทุกสถาน
นำพาคุ้มครอง ชีวัน เปลี่ยนผ่าน ให้ปลอดภัย

อธิษฐานให้มนุษย์ จงสุขอนันต์
อธิษฐานให้ สันติ ทั่วสากล
อธิษฐานให้จักรวาล อยู่ดี มีสุขมากพ้น
อธิษฐานให้ไตรภพล้น ท่วมท้นสุข
เลียงอธิษฐาน คนหมื่น และคนแสน
เป็นเสียงเดียว ทั่วแดน แทนรวมใจ

ขอให้ สุขร่มเย็นเป็นนัดหมาย
สัญญาใจ ขอพร ให้ร่มเย็น

...........บางส่วนของเพลง สัตยาธิฐาน สลายภัย
ประพันธ์โดย จ้าวเหมี่ยวกว่อ

ชื่อผู้ส่ง : แฟนพันธ์แท้ ถามเมื่อ : 07/12/2010
 


เมื่อโลกร้อน ร้อนใจ ไปทั่วโลก
แสนเศร้าโศก ทุกข์ฤทัย ไม่หรรษา
เพราะมนุษย์ ทำลายโลก โศกอุรา
ภัยพิบัติมา เดือดร้อน ทุกผองชน

ธารน้ำแข็ง ละลาย กลายเป็นน้ำ
เพื่มทุกข์ซ้ำ น้ำทะเล ยิ่งล้นไหล
แดดแสนร้อน ระอุ กลายเป็นไอ
แล้วตกใส่ พร้อมกับลม จมทั้งเมือง(!!!!)

โดนน้ำท้วม แผ่นดินไกว ใจหดหู่
ทั้งฤดู เปลี่ยนไป ให้ผวา
เพิ่มระดับ ทุกข์โศฏ ทับถมมา
ดินและฟ้า ป่วยไข้เพราะใครกัน

ถ้าไม่ทำ อะไร ในวันนี้
คงไม่มี ความสุข ทุกแห่งหน
พิบัติภัย คงเกิดกับ ทั่วทุกชน
หนีไม่พ้น เพราทำลาย ฟ้าและดิน

ท่านเหล่าจื่อ ชี้นำทางเพื่อหลุดพ้น
ทำตัวตนให้ว่าง และวางเฉย(...อุเบกขาได้ในขณะช่วงวิกฤตคับขัน)
ทำจิตใจ ให้แจ่มใส สว่างเอย
ฝึกให้เคย จิตแห่งรัก เพื่อมวลชน

หากทุกคน ช่วยกันคนละนิด
นั่งอุทิศ จิตกุศล และใฝ่หา
สมาธิ เต้าซิ่น จะนำพา
ดวงวิญญา ทุกข์ ให้ผ่อนคลาย

พวกเราจง ตั้งใจ ไม่คลอนแคลน
เป็นหนึ่งแน่น รวมใจ ต้องได้ผล
ภัยพิบัติ สลายไป ในบัดดล
เราทุกคน ตั้งปนิธาน เป็นหนึ่งเดียว

ร่วมรักษ์โลก ของเรา เท่าพ่อแม่
ร่วมกันแก้ วิกฤตภัย กันเถิดหนา
ให้เต้าซิ่น รินน้ำใจ ใช้ศรัทธา
รวมพลังมา สลายภัย เพื่อโลกเรา

สุธินี เทียนธาดา
(พุทรา)

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 07/12/2010
ได้มีโอกาสพูดคุยกับตุณน้อง พุทรา อาสาสมัครของมูลนิธิฯ
เธอนั้นได้บันทึก(รวมทั้งจดจำ) เรื่องราวมากมาย เกี่ยวกับการ
พยากรณ์ของกรม อุตุนิยมวิทยา ที่ต้องเปลี่ยนไป(คลาดเคลื่อน)
ที่สัมพันธ์การรวมกันทำ สมาธิ-อธิฐานจิต ของชาวเต้าซิ่นฯ


ซึ่งเริ่องเดียวนี้ ดีพัค โชปรา ได้อธิบายในเชิงควานตัม ในหนังสือ
โชค ดวง ความบังเอิญ ฯ ว่าทำไมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการทำนายหรือคาดการณ์ที่เกิน 48 ชั่งโมงจึงคลาดเคลื่อนได้

ดังนั้นคำทำนายโดยนักวืทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกรุงเทพฯ
นั้นมีเวลาเกิน 48 ชั่วโมง แน่นอนค่ะ


ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 07/12/2010
ร่วมด้วยช่วยกัน สรรค์สร้างสันติสุข
นั่งสมาธิขจัดทุกข์ ส่งความสุขให้โลกพ้นภัย


ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 07/12/2010
สาธุ ครับ
ชื่อผู้ตอบ : นันท์ วิทยดำรง ตอบเมื่อ : 08/12/2010
ทุกอย่างมีเหตุผลที่ดีเสมอครับ สาธุ
ชื่อผู้ตอบ : karn ตอบเมื่อ : 08/12/2010
วอนหยิบยื่นสันติ
ทั่วโลกรวมเป็นครัวเดียว
ด้วยใจแน่นเหนียว
เรามีจิตหนึ่งใจเดียว

ฟ้าดินรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ช่วยเหลือเอื้อแลเหลียว
รับใช้มิดูดาย
บ่มเพาะใจรัก ที่ยิ่งใหญ่
................................ใจรักที่ยิ่งใหญ่!

บทเพลงเต้าซิ่น


ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 08/12/2010
เหตุผลของเบื้องบน
ไม่แย่ง แต่ชนะได้
ไม่พาที แต่ตอบสนอง
ไม่เรียกหา แต่มาเอง
กฏเกณฑ์ตาข่ายฟ้า
ใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอด
กฎธรรมชาติคือตาข่าย
ใหญ่ไพศาลแต่เล็ดลอดไม่ได้


คัมภีร์เต้าเต๋อจิง บทที่ 73

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 10/12/2010
ภัยเอ๋ย โชคลาภได้พึ่งพา
โชคเอ๋ย ภัยแฝงเร้นอยู่ด้วย
ใครรู้ผลการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีข้อกำหนดภัยโชค
ทุกสิ่งผลิกผันได้
ดีงามเป็นเลวร้ายได้

ผู้คนฉงนมาช้านาน
เมธีมีความซื่อไม่เถรตรง
สุรจิตไม่ทำลายคน
เปิดเผยแต่ไม่ผิดใจคน
มีความโร่งน์แต่ไม่โอ้อวด


คัมภีร์เต้าเต๋อจิง บทที่ 58

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 12/12/2010
มีความโร่งน์แต่ไม่โอ้อวด
แก้เป็น
มีความรุ่งโรจน์แต่ไม่โอ้อวด
ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 12/12/2010
สรรพสิ่งล้วนมีที่มา
เป็นมารดาของโลก
รู้ว่ามารดาเป็นเช่นไร
ก็อนุมานถึงลูกได้
เมื่อรู้ว่าเป็นลูก
จึงรักษามารดาไว้
ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย
ถ้ากั้นความโลภ
ปิดสิ่งรบกวน
ชั่วขีวิตจักไม่มีกังวล
หากเปิดทางให้หลงระเริงไร้ขีดจำกัด
ชั่วชีวิตมิอาจเยียวยา


คัมภีร์เต้าเต๋อจิง บทที่52


ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 13/12/2010
สำรวจตนจะเข้าใจผู้อื่น
สำรวจครัวตนจะเข้าใจครอบครัวอื่น
สำรวจหมู่บ้านใดจะเข้าใจหมู่บ้านอื่น
สำรวจประเทศใดจะเข้าใจประเทศอื่น
สำรวจทั่วโลก จะเข้าทั้งจักรวาล
ข้าฯ รู้สภาพโลกได้อย่างไร
ใช้วิธีนี้แล

คัมภีร์เต้าเต๋อจิง บทที่ 54

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 14/12/2010
ถ้าไม่ทำ อะไร ในวันนี้ คงไม่มี ความสุข ทุกแห่งหน
พิบัติภัย คงเกิดกับ ทั่วทุกชน หนีไม่พ้น เพราะทำลาย ฟ้าและดิน
ร่วมด้วยช่วยกัน สรรค์สร้างสันติสุข
นั่งสมาธิขจัดทุกข์ ส่งความสุขให้โลกพ้นภัย
เชิญติดตามฟังการบรรยายพิเศษ “สมาธิ สลายภัย ได้อย่างไร??”
โดยวิทยากร ศ.ดร. รัชนี อุดมแสงเพ็ชร อาสาสมัครมูลนิธิเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
และร่วมกันนั่งสมาธิ-อธิษฐานจิต เพื่อสลายภัยพิบัติโลก
ในวันที่ 9มกราคม 2554 เวลา 09.00-12.00น.
ห้องประชุมชั้น 2 ตึกหน้าสวนเจ็ดริน
(ถนนห้วยแก้ว เยื้องประตูใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ครงข้ามร้านโบ๊ท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4217946
หาข้อมูลอ้างอิงสมาธิสลายภัยได้ที่ www.daodexinxi.org
ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 17/12/2010
ภัยพิบัติโลก เกิดขึ้นที่โน่นบ้าง ที่นี่บ้าง ขณะที่ยังไม่มาถึงที่นี่นับ
เป็นโอกาสทอง ที่เราจะได้ฝึกฝนสลายภัยพิบัติให้แก่ตัวเองเสียก่อน
สลายความทุกข์ สลายความเจ็บป่วยที่มีอยู่ เสริมสร้างสุขภาพให้
แข็งแรงยิ่งขึ้น สร้างสรรค์ชีวิตให้มีความสุข การรวมพลังกัน
สามารถดึงพลังจากธรรมชาติที่จะก่อเกิดความสงบสุข ลดความ
เสียหายของธรรมชาติ (ทั้งธรรมชาติของตัวเราและธรรมชาติของ
สิ่งแวดล้อม) โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี (เป็นเทคนิคที่ใช้หลัก
ปรัชญาตะวันออกร่วมกับแนววิทยาศาสตร์ตะวันตกใช้ในการบุก
เบิกศักยภาพของตนเองให้เกิดประสิทธิผลโดยใช้ถ้อยคำภาษาเป็นพื้นฐาน)

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 19/12/2010
ย้อนสู่แหล่งกำเนิด เรียกว่า"สงบนิ่ง"
ย้อนสู่สภาวะเดิม เรียกว่า"กฎเกณฑ์"
รู้กฎเต๋าเรียก"กระจ่าง"

....................ไม่รู้......ทำเหลวไหลนำภัยมา!

รู้เต๋ารองรับได้
เที่ยงธรรม
จึงรอบคอบ
จึงสอดคล้อง
เต๋าธรรมชาติ จึงยาวนาน
เต๋าธรรมชาติ
จึงยาวนาน
ชั่วชีวาปลอดภัย


คัมภีร์เต้าเต๋อจิง บทที่ 16

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 21/12/2010
ฝึกฝนตนมีคุณธรรม
มีน้ำใสใจจริง
ฝึกฝนคนทั้งครอบครัว
ความดีจะมากล้น
ฝึกคนทั้งหมู่บ้าน
ความดีจะเพิ่มทวี
ฝึกคนทั้งประเทศ
ความดีจะอุดมสมบูณร์
ฝึกคนทั้งโลก
ความดีจะมีทั่วปฐพีคัมภีร์เต้าเต๋อจิง บทที่54

ชื่อผู้ตอบ : แฟนพันธ์แท้ ตอบเมื่อ : 24/12/2010


คำตอบ  
ชื่อผู้ตอบ  
E-mail  
Security Code